Ứng dụng máy tính để bàn cho Telegram Nhóm Bot

Sử dụng TeleMe Desktop để quản lý Telegram cộng đồng với nhóm của bạn từ bất cứ đâu. Nhấp vào bên dưới để tải xuống ứng dụng máy tính để bàn của chúng tôi cho Windows, Mac và Linux.

Install
Bạn sẽ cần một Telegram đăng nhập. Nhận một cái ở đây.
TeleMe Desktop Screenshot